Úvod

Toto portfólium slúži ako reflexia študijných, pracovných a osobných pokrokov. Umožňuje mi lepšie sledovať smerovanie do budúcnosti. Portfólio vzniká ako projekt v rámci môjho magisterského štúdia na Katedre informačních studií a knihovnictví na Masarykovej univerzite v Brne.

K štúdiu ma motivovalo pokračovanie toho v čom som začala a naviazanie na bakalárske štúdium. Mierne som si ho rozšírila o vedľajší obor, k čomu ma viedlo získanie vedomostí z novej oblasti (ekonómia, managment, umenie…).

Verím, že svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré nadobudnem, budem môcť odprezentovať práve aj touto formou.


Aktuálny študijný progres

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Začíname